Windowfin.com
Windows File Information
Try this. WindowexeAllkiller.com

SsadaFileUp.exeC:\Program Files\SsadafileSsadafile 업로드 클리아언트3517fa8f9b163027c42cf9623ec17809
SsadafileLauncher.exeC:\Program Files\SsadafileSsadafile Launcherdc5344291660fe5f21048726f95ba2f3
SsadaFileDown.exeC:\Program Files\SsadafileSsadaFile 다운로드 프로그램d9cbbe1a32cf9d5165efe0256a707ad2
SsadafileCMC.dllC:\Program Files\SsadafileMisoCMC DLLe34687504be75e63882788e1425dd2ed
SsadaFile.dllC:\Program Files\SsadafileXTOR23062bc508a09bd8bf22cfdc35eefaa1a
DM_SSDAF.exeC:\Program Files\SsadafileSsadafile 멀티 다운로드c1f247dac3c56f4ca3dfef560367c26c
CMCWma.dllC:\Program Files\SsadafileCMCWma DLL034809d486c742067539267abb6043af
CMC.VD.dllC:\Program Files\SsadafileCMC AVD - video fingerprint detecting programf2ba64bbc1e992cf613006f898385870
CMC.BD.dllC:\Program Files\SsadafileCMC BookDNASearch5ded0949cbec0f237d1d02a20d7be1ce
CMC.AD.dllC:\Program Files\SsadafileCMCAD5c9be070ac4f430b09465e392edf824a
jccjb.exeC:\WindowsLocal Session Managera367d3b59d162642abf11d4c53f67bd1
KStudioHostService.exeC:\Windows\System32\KinectKStudioHostService.exe0f0258b6624ba30eb07f3e8f89815986
KinectService.exeC:\Windows\System32\KinectKinectService.exedcee31791ccfefd29fbb5cf5bda7a164
KinectSensor.sysC:\WINDOWS\system32\DRIVERSKinectSensor.syseaba08385f51be65fac0f25c5fb23ff8
KakaoTalkAdBlock.exeC:\Users\Administrator\AppData\Local\Apps\2.0\PTTER54L.OLR\HMEV1L76.MQ2\kaka..tion_da1c9289420b45d5_0000.0000_0260cd46048ce8fbKakaoTalkAdBlockcc048fab72c8b68008d85cac0dc92a37
LeapSvc.exeC:\Program Files\Leap Motion\Core ServicesLeap Motion Servicefaad032816b46b044178cbc204a38cf5
Windows Updater.exeC:\Program Files\AdvancedWindowsManager\Windows InstallerWindows Updater 5.0.39453fd7fc259a8f63bf2335510785064
CCleanerBrowserInstaller.exeC:\Program Files\CCleaner Browser\Update\Install\{71D415F9-6591-4EEE-B113-D3DF63FA158F}CCleaner Browser Installere7b85475a7152f702294499e5565402f
CCleanerBrowserInstaller.exeC:\Program Files\CCleaner Browser\Update\Download\{052EB454-9F19-CB42-7875-807F79F311C4}\91.1.10935.167CCleaner Browser Installere7b85475a7152f702294499e5565402f
psuser_64.dllC:\Program Files\CCleaner Browser\Update\1.8.1187.1CCleaner Browser psuser_640517d2160c520573965ed9e8b5d11a46
BIZMON.exeC:\Program Files\외식업ad7da07d9badfd40d3d2bb6a6d2c0f2b
RaRegistry.exeC:\Program Files\I-O DATA\IOWiFiRalinkRegistryWriter2ee6d9cab03900646d1d3d9077167bd6
Par1284.sysC:\Program Files\Cutting Master 2 for CraftROBO 1.7\ProgramIEEE 1284 Driver8e55251d83763ccca60fe26a811cfb0c
HAM501.sysC:\Windows\System32\DriversHamster USB Drivera06a6489b833b8680216f75e79fdc195
Terminal.exeC:\Program Files\KNB U-Cash sERPTerminalf71a792886779ace549837d6124bcdb1
86bar.dllC:\Program Files\YourVideoChat_86\bar\1.binMindSpark Toolbar Platform8c0d3be90d304b71870a35f59ba580f1
86barsvc.exeC:\Program Files\YourVideoChat_86\bar\1.binPRODUCTVERS_TITLE622fcf264119f7df127be353f796b319
86brmon.exeC:\Program Files\YourVideoChat_86\bar\1.binVER_DESCRIPTION35d6caaa9e4d82974a74dbdb53801f98
86SrcAs.dllC:\Program Files\YourVideoChat_86\bar\1.binMindSpark Search Assistantcb31249537d2758f73046888aa02ca7a
86SrchMn.exeC:\Program Files\YourVideoChat_86\bar\1.binMindSpark Toolbar Platform SearchScope Monitorfb85f333d10b1475650c4304f99a1ece
KakaoTalk.exeC:\Users\Administrator\AppData\Local\Kakao\KakaoTalk\ApplicationKakaoTalk4da6c8bc9393e69ab3f1c6ec3e07b8b6
npNDownloaderObj64_1_0_0_10.dllC:\Users\Administrator\AppData\Roaming\NHN\FileDownloaderNaver Software Downloader2d5cd57de89f377e1fce1c06e7aaabe6
Coupons.dllC:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Slick SavingsSlick Savings for Internet Explorer6b1a43ff810aaceb2dc7cfa541e89cf3
KESLYN.EXEC:\Program Files\CONEXANT\PREINSTALL\SETUP51A3614F1Conexant Universal Device Install/Uninstall x64 Application349342daae173fc6a5e4f741e9f47d35
igpxtskmgn64win7.exeC:\Program Files\Lenovoigfxpers.exe process load/unload app.0d7b867d92c6ba6239dc4b3cabbd5cc0
cdprkn.sysC:\Windows\system32\Drivers9a49ad2e6ec1dfb7704fe83caf20343f
ekeybits.exeC:\Windows\system32ekeyBIT access-dll service2e5ee71a2643d81b94d90b02a2ec4e4a
ekeyMultiuserService.exeC:\Program Files\ekey\ekey logon73e85a2f4f6fc05c05d10dd67705bba7
KQueue.exeC:\Program Files\Intra2net\Intranator Groupware ConnectorMediator between connector and imap-servere31e48001264c20c8d3efa740a2fc865
NiA64.dllC:\Program Files\NetInstNetInstall Application Management Hook DLLb6b8d4e9f53ff6fabe02f3c1a92bc0ae
mtbGUI.exeC:\UserdirM/TeamBridge GUI48aa48b3a2f946a85c4c485cb2165d38
TBAttExe.exeC:\UserdirM/TeamBridge Attachment Handler6a36cf1aa91a36d39cba2c01ddabfa8b
ClientsCount.exeC:\Program Files\ClientsCountClients accounting program.7c8c426448f5eb5d198a310997e51b07
LV_Tracker.sysC:\WINDOWS\system32\DRIVERSLiveVault FS Change Tracker35f6ff391c59bf8fac3d0a5572fcb9ea
bioschk.sysC:\WINDOWS\System32\DriversBIOS Setup Drivera27675a96df7c619b606a2aa2dcc8ba0
dx02.sysC:\WINDOWS\system32\driversdx02.sys0567351701b5ecc9e1c1cd36da6685f8
fjdvrupd.exeC:\Program Files\Fujitsu\fjdvrupdFujitsu Driver Update V1.1L46207a4b471ff236f6311b52f01fa9db28
hidpen.sysC:\WINDOWS\system32\DRIVERSWacom Serial Pen HID MiniDriver9dd539f435110b2e8fc69e3676e30b34
IngeoSrvInd.exeC:\Program Files\Integro\InGeoИндикатор сервера данных ИнГЕОe2cb09b2c67a8b7143c98e36f354d363
SrccServ.exeC:\Program Files\SRCC\Terra3\Server0b9ebf2066e96443177d101075b12b21
netsession_win_ca0e279.dllC:\program files\common files\akamaiAkamai NetSession Client Servicec7074bd8d4b8f564859ed373433030ae
PropertySync.exeC:\Program Files\Speed Analysis 2PropertySync2c4caa2d3e9789eec8091e51e82bd3df
ScriptSn.20130214100436.dllC:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCoreVSCore Script Scannerf6d5f156e1de7a3cd11276ea8e69c2a4
FBWFCacheMonServ.exeC:\WINDOWS\system32\fbwf9f6592d77335d569c9708d6859ea88f8
RunDeployedExe.exeC:\WINDOWS\system32RunDeployedExe MFC Application1ad56a7e60b3098b9aba35e312a7fd4b
VXLFBWFMonitor.exeC:\Windows\system32\fbwfApplication supports the file based write filter service8386aa8481d9762769f30cd26690eee8
VXLFindClients_Server.exeC:\WINDOWS\system32VXLFindClients_Server MFC Application33ca3dc85b429d5382d50fcab041da9d
WFTrayMonitor.exeC:\WINDOWS\system32\fbwfe52561d9ddfa553a7542c9a583a31e96
WinXPClient.exeC:\WINDOWS\System32816fcfb05e8bae0ecaf4ad9354bfb340
WriteFilter_Tray.exec:\windows\system32\fbwfWF Tray Statusa830b3c12537489de41a3da16929a31f
WriteFilter_Tray.vbsC:\WINDOWS\system32\fbwff8d0ab1280fdbc445aaeaca56b6647c8
XLmanage.exeC:\WINDOWS\system326f26b08412003ccc0395cbee1070d07b
HotKeyBind.exeC:\WINDOWS\system32Use key combinations to do common tasks.6b712cddac5e7cef79ad4d4296f17604
HAOKAN~2.DLLC:\Program Files\Super Rabbit\magicset超级兔子上网精灵f9b16220b4fef4929fcbef70f796ee1d
BeatTrojanWall.exeC:\Program Files\BeatTrojanSecuritySuite2012\BeatTrojanWall2012木馬清除大師防火牆a7fbee56ecd93fb1998c366417f5ad46
BeatTrojanSvcMain.dllC:\Program Files\BeatTrojanSecuritySuite2012\BeatTrojan2012木馬清除大師服務程式5409fc068a1bc7c85b5b8fa70e05c145
BeatTrojanSvc.exeC:\Program Files\BeatTrojanSecuritySuite2012\BeatTrojan2012木馬清除大師服務程式861ebfa0848b704c970c5a52fa3b59a1
BeatTrojanMon.exeC:\Program Files\BeatTrojanSecuritySuite2012\BeatTrojan2012木馬清除大師2012即時監控901c20e90e0b3c21eb3fc160cbc7a6e5
BeatTrojanHelperOne.sysC:\Program Files\BeatTrojanSecuritySuite2012\BeatTrojan20129171f7cf89beaf73a430cfa97554cd13

Copyright (c) Windowfin.com. All rights reserved. | Windows File Information Website.